UNITE Consortium Bijeenkomst

Wanneer: 15 Maart 2019 van 14:00-16:00

Waar: Villa Jongerius Utrecht

Voor wie: Voor iedereen die geïnteresseerd is in een mogelijk bijdrage aan het consortium dat tot doel heeft de negatieve gevolgen van jeugdtrauma te verminderen. Zowel mensen met een directe alsook een professionele betrokkenheid inclusief psychologen, pedagogen, agogen, medici etcetera. Het consortium maakt zich klaar voor een aanvraag in het kader van de Nationale Wetenschaps Agenda.

Bent u of uw organisatie geïnteresseerd? Dan bent u welkom.

Schrijf in door een email te sturen aan: secr@unite-consortium.nl

De gevolgen van jeugdtrauma beter begrijpen en verminderen 
Jeugdtrauma (misbruik of verwaarlozing in de jeugd) heeft grote en langdurige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Toch snappen we dit verband niet helemaal. Dit consortium wil beter begrijpen waarom jeugdtrauma zulke langdurige gevolgen heeft. Wat zijn de manieren waarop iemand ziek wordt van jeugdtrauma en welke factoren maken iemand veerkrachtig? Wij willen wij de gevolgen van jeugdtrauma ontrafelen zonder ons te beperken tot een bepaalde patiëntengroep. Dit doen wij door bestaande onderzoeksgegevens nationaal samen te brengen. Van gezonde mensen tot patiënten met lichamelijke en geestelijke problemen

UNITE consortium De gevolgen van jeugdtrauma begrijpen en voorkomen