Betrokkenheid patiënten en belangstellenden

Toelichting betrokkenheid cliënten en aansluiting behoefte cliënten

Jeugdtrauma komt vaak voor en heeft grote en levenslange gevolgen voor alle psychiatrische aandoeningen. Ervaringsdeskundigen geven aan dat het hun leven erg heeft beïnvloed maar dat er in de dagelijkse GGZ-praktijk vaak weinig aandacht voor is. Dat komt omdat behandelaars vaak niet goed weten wat we er mee moeten: hoe weet je wie er last krijgt, hoe komt dat, en hoe moet je het behandelen?

Het belang van jeugdtrauma wordt onderschreven door betrokken ervaringsdeskundigen en 7 patiëntenverenigingen. Ze pleiten voor een aanpak los van de nauwe kaders van een specifieke diagnose. De lichamelijke gezondheid en het dagelijks functioneren zouden daarin expliciet in moeten worden meegenomen. Deze aanpak sluit nauw aan op de MIND kennisagenda. Met een brede en inclusieve aanpak is er een essentiële rol voor de dialoog met ervaringsdeskundigen om kennis over jeugdtrauma en de invloed op lichaam, geest en functioneren op een goede manier naar de klinische praktijk te vertalen.

UNITE consortium De gevolgen van jeugdtrauma begrijpen en voorkomen