UNITE Consortium – Onze missie

De gevolgen van jeugdtrauma begrijpen en voorkomen

Jeugdtrauma (misbruik of verwaarlozing in de jeugd) heeft grote en langdurige gevolgen voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Toch snappen we dit verband niet helemaal.

Dit consortium wil beter begrijpen waarom jeugdtrauma zulke langdurige gevolgen heeft. Wat zijn de manieren waarop iemand ziek wordt van jeugdtrauma en welke factoren maken iemand veerkrachtig? Hoe kunnen we de last van jeugdtrauma verlichten? Het consortium richt zich op onderzoek in nauwe samenwerking met mensen die zelf jeugdtrauma hebben meegemaakt en behandelaars zodat de nieuw opgedane kennis over jeugdtrauma zijn weg kan vinden naar de klinische praktijk.

UNITE consortium De gevolgen van jeugdtrauma begrijpen en voorkomen